Historien om Danmark

Konceptualiseret og skaffet finansiering til DR1 – serien søndag aften klokken 20.00. Etableret samarbejde med eksterne partnere – Kulturstyrelsen & Nationalmuseet og i nært samarbejde med partnerne tilvejebragt ekstern finansiering fra Nordea-fonden til ’Historier om Danmark’ – projekter som støtter op om TV-serien i hele landet. Etableret kontakt til Gads Forlag om udgivelsen af ’Historien om Danmark’ som bog.